GÓI CƯỚC INTERNET

NET1 PLUS

Down/Up: 30 Mbps

165.000 đ/tháng

GỌI NGAY

NET1 PLUS

Down/Up: 80 Mbps

180.000 đ/tháng

GỌI NGAY

SUPER-NET1

Down/Up: 100 Mbps

225.000 đ/tháng

GỌI NGAY

SUPER-NET2

Down/Up: 120 Mbps

245.000 đ/tháng

GỌI NGAY

SUPER-NET4

Down/Up: 200 Mbps

350.000 đ/tháng

GỌI NGAY

SUPER-NET5

Down/Up: 250 Mbps

430.000 đ/tháng

GỌI NGAY

GÓI INTERNET và truyền hình